Документи архіву відображають історію економічного, політичного та культурного розвитку Львівської і колишньої Дрогобицької областей.

Архів зберігає документи державних та громадсько-політичних установ, організацій, підприємств і спілок, що функціонували на Львівщині у періоди Австро-Угорської монархії (1772-1918 рр.), Польської республіки міжвоєнного періоду (1918-1939 рр.), Української РСР (1939-1941, 1944-1991 рр.), німецької окупації 1941-1944 рр. під час Другої світової війни. Останніми роками архів комплектується документами установ, підприємств і організацій незалежної України.

Фонди установ періоду Австро-Угорщини містять відомості про діяльність органів місцевого самоврядування, суду, прокуратури, поліції. Особливу цінність мають фонди Львівського магістрату, вищих навчальних закладів.

Серед рідкісних архівних джерел, що зберігаються в держархіві:– копії декретів австрійських імператорів; інструкції і розпорядження апеляційного трибуналу Галичини і Лодомерії (1787); копії указів австрійського імператора, розпоряджень Міністерства внутрішніх справ Австро-Угорщини, циркуляри Галицького крайового губернаторства, інші документи з питань скасування кріпацтва в Галичині і Лодомерії, відміни феодальних повинностей та відшкодування землевласникам пов’язаних з цим витрат (1848–1851); документи про організацію у Львові Національної гвардії (1848); про запровадження, а згодом про відміну воєнного стану в Галичині у зв’язку з польським повстанням (1863–1864); документи, пов’язані з привілеями міста Львова за різні роки; веденням земельних книг магістрату (1788-1799); книга привілеїв, наданих польськими королями м. Самбору (1629-1669); рішення судів з адміністративно-господарських питань,); протоколи засідань та листування Львівського магістрату (1787–1798), Львівської міської ради (1849–1862); договори купівлі-продажу та здавання в оренду нерухомого майна; господарські книги міських маєтків Львова (1854); заповіти про встановлення права спадщини, про визнання права власності на нерухоме майно тощо (1849–1918).

Особливу цінність становлять фонди Львівського воєводського управління і повітових староств, окружних судів та прокуратур, органів поліції довоєнної Польщі.

Змістовні документи фондів Головного командування жандармерії у Львові, Львівського повітового командування жандармерії, Львівського окружного суду, Товариства з вивчення історії оборони Львова та південно-східних воєводств у 1918–1920 рр. (копії декретів Галицького революційного комітету, протоколів ревкомів, листівки, відозви політвідділів Червоної Армії, звернення С. Петлюри, декрети ЗУНР, документи та звіти про бойові дії польських та українських військ, плани, карти військових операцій, щоденники, рукописи учасників бойових дій, фотографії, анкети, списки учасників українсько-польської війни).

Унікальним є фонд Рудківського повітового комісаріату Української Народної Республіки (1918-1919).

Окрему групу цінних пам’яток складають конфіскати періодичних та інших видань 1918-1939 рр., документи засобів масової інформації та правоохоронних органів Польщі з питань, пов’язаних з Голодомором в УРСР у 1932-33 рр., матеріали, що відображають процес становлення та діяльність ОУН–УПА на території Львівської та Дрогобицької областей.

Фонди установ і організацій періоду нацистської окупації збереглися частково: серед них фонди губернаторства дистрикту Галичини, Львівського та Дрогобицького окружних староств, Львівського міського староства, Команди української поліції у Львові, біржі праці, Бюро з вербування населення на роботи до Німеччини та ін.

Фонди радянського періоду містять документи органів державної влади та їхніх структур, обласних судів і прокуратур, підприємств, організацій, установ, навчальних та науково-дослідних установ, творчих спілок, документи Управлінням СБУ у Львівській області (фільтраційні справи на громадян Львівської і Дрогобицької областей, вивезених на примусові роботи до Німеччини у 1941–1944 рр., закриті архівні кримінальні справи репресованих громадян), документи про взаємну евакуацію українського і польського населення згідно з договором між Урядом УРСР та Польськими Комітетом Національного Визволення від 9 вересня 1944 р., а також переселення громадян за іншими міжнародними угодами (1944-1948, 1951) тощо.

Архів зберігає документи обкомів партії і партійних організацій Львівської і Дрогобицької областей, комсомольських організацій та профспілок за 1939–1941, 1944–1991 рр.

Фонди періоду незалежної України містять переважно документи ліквідованих підприємств, установ та організацій різних форм власності.

Серед фондів особового походження, які зберігаються в архіві – фонди бібліографа І. Калиновича, письменника В. Гжицького, композитора А. Кос-Анатольського, ученого-електротехніка Г. Сокольницького, філолога М. Рудницького, професорів Львівського університету Л. Фінкеля, В. Брухнальського, композитора В. Івасюка, письменника М. Далекого, історика М. Кордуби, польського політичного діяча, письменника і публіциста Кароля Фостера, старшого наукового співробітника Інституту суспільних наук АН УРСР А. Генсьорського, композитора Я. Ярославенка-Вінцковського, письменника В. Бєляєва, письменника В. Лозового, українського громадсько-політичного діяча Д. Стахури, співробітника бібліотеки університету ім. Яна Казимира у Львові, польського письменника Юстина Гошовського, окремі документи та автографи Ф. Ліста, М. Грушевського, І. Труша, Г. Сенкевича, Я. Падеревського, В. Грімма, Є. Чикаленка, В. Леонтовича, Ф. Колесси, О. Маковея, М. Склодовської-Кюрі, Леся Мартовича, С. Бандери, Р. Шухевича, інших відомих громадських і політичних діячів, корифеїв науки, культури, мистецтва. Особливе місце посідають документи, що стосуються життя і діяльності І. Франка – це спостережні справи поліції за І. Франком і його дружиною та студентська робота письменника на латинській мові “Про Лукіана і його сучасність” (1877 р.).