ПРО АРХІВ

За своїм Положенням Держоблархів є структурним підрозділом Львівської обласної державної адміністрації, підзвітний і підконтрольний її голові та Державному комітету архівів України.

ДАЛО здійснює організаційно-методичне та наукове керівництво 20 архівними відділами районних державних адміністрацій та 8 архівами міст Львівської області.

Трудовий колектив установи складають 72 висококваліфіковані фахові архівісти, державні службовці, управлінці, технічні та допоміжні працівники.

image 5 1024x683 - ПРО АРХІВ

В архіві налічується 2515951 одиниця зберігання, об’єднана у 5091 фондах, 66732 книг і брошур XIX ст. – 1997 р. Бібліотека зберігає цінні стародруки, історичну, архівознавчу, краєзнавчу, науково-довідкову літературу. Серед періодичних видань – газети та журнали, що виходили на території Львівської області. Науково-довідковий апарат архіву складається з описів документів, систематичного, тематичного, географічного, іменного каталогів, довідкової картотеки, автоматизованої бази даних. Сьогодні Державний архів Львівської області є одним з найбільших сховищ писемної джерельної бази в Україні. Загальна протяжність його стелажних полиць складає 34279 лінійних метрів.

За роки існування Державним архівом Львівської області у співпраці з іншими архівними та науковими установами України підготовлено і видано друком десятки збірників документів і матеріалів з різних проблем історії та краєзнавства. Уперше в незалежній Україні Держоблархівом систематизовано та видано друком “Путівник по фондах Львівської та Дрогобицької обласних, міських, районних організацій Комуністичної партії України” (відповідальний упорядник Й. Л. Штатман). Переважна більшість описаних у ньому документів перебувала на “спеціальному зберіганні” і тривалий час була недоступна широкому загалу дослідників. Працівники архіву проводять велику роботу з оприлюднення найбільш цікавих і суспільно значущих документів, що зберігаються у його фондах. У 2003 році видано збірник “Голгофа українського народу”, присвячений 70-річчю Голодомору в Україні 1932-33 років (автори В.В.Клювак, В.І.Куцинда), який на Всеукраїнському конкурсі науково-методичних і науково-інформаційних робіт з архівознавства, документознавства, археографії за 2003 рік був відзначений другою премією. Також організовано низку виставок документальних матеріалів, підготовлено телевізійні репортажі та радіопередачі, оприлюднено десятки матеріалів в друкованих засобах масової інформації, проведено екскурсії по архіву для різних категорій громадян, учнівської та студентської молоді тощо.

Архів виконує тематичні запити за листами установ і організацій, видає копії документів та архівні витяги, за заявами громадян наводить довідки соціально-правового характеру, зокрема щодо нарахування зарплати, підтвердження стажу роботи, перебування на примусових роботах у Німеччині та Австрії під час Другої світової війни, про переселення у повоєнні роки українських родин з інших держав в Україну, виконує запити іноземців з різних питань тощо. У період державної незалежності архів надавав громадянам до 40 тисяч письмових довідок на рік (у 2006 році – 19800).

Керівники Держоблархіву, начальники його структурних підрозділів та працівники столу довідок здійснюють щоденний особистий прийом громадян за установленими графіками.