1. Ф. 33     Державний ліцей і гімназія імені Королеви Софії, м. Санок, Львівського воєводства.

Звіти дирекції, списки учнів, свідоцтва зрілості, протоколи випускних іспитів; 1913-1914, 1938; 3 справи.

Акт від 22 грудня 1963 року, переданий Польській Народній Республіці (назва архіву не відома).

2. Ф. 41     Краківський окружний інспекторат праці, м. Краків.

Справи про проведення перевірок антисанітарних умов праці, відсутності охорони праці на підприємствах, повідомлення повітових староств про нещасні випадки на підприємствах і фабриках. Листування з Міністерством внутрішніх справ про регламент робочого дня для держслужбовців; 1881-1939р.р., 3167 справ.

                   Акт від 20 жовтня 1961 року, переданий Польській Народній Республіці (Головна дирекція держархівів ПНР, м. Варшава).

3. Ф. 42     Перемишльськимй окружний суд, м. Перемишль, Львівського воєводства.

Звіти ревізійних комісій про роботу комірників Бродських судів у Мостиськах, Перемишлі. Відомості судових витрат. Справи про звинувачення осіб у поширенні комуністичної агітації. Судові справи кримінального та цивільного характеру; 1920-1939р.р., 231 справа.

                   Акт від 20 жовтня 1961 року, переданий Польській Народній Республіці (Головна дирекція держархівів ПНР, м. Варшава).

4. Ф. 57     Приватна чоловіча учительська семінарія, м. Перемишль Львівського воєводства.

Свідоцтва про успішність, звіти дирекції та списки учнів, каталог успішності1, 1922-1932р.р., 39 справ.

                   Акт від 20 жовтня 1961р, переданий Польській Народній Республіці, (Головна дирекція держархівів ПНР, м. Варшава).

5. Ф.68      Приватна учительська жіноча семінаріям. Жешув, Львівського воєводства.

Каталоги успішності, протоколи вступних іспитів, конференцій вчителів, 1907-1936р.р., 111 справ.

                   Акт від  20 жовтня 1961р Переданий Польській Народній Республіці, (Головна дирекція держархівів ПНР, м. Варшава).

6. Ф. 69     Приватна учительська жіноча семінарія, м. Кросно, Львівського воєводства.

Каталоги успішності учнів, свідоцтво про навчання, протоколи випускних іспитів, копії свідоцтв зрілості, 1908-1937р.р., 101 справа.

                   Акт від 20 жовтня 1961 року, переданий Польській Народній Республіці, (Головна дирекція держархівів ПНР, м. Варшава).

7. Ф. 76     Саноцький окружний суд, м. Санок, Львівського воєводства.

Позовні справи, 1923-1939р.р., 15 справ.

                   Акт від 23 жовтня 1961 року, переданий Польській Народній Республіці, (Головна дирекція держархівів ПНР, м. Варшава).

8. Ф. 103   Польське історичне товариство у Львові.

Статут товариства, особова справа професора Хлібовицького Клемента. Листування редактора журналу „Квартальник історичний” професора Семковича з кореспондентами журналу. Реферати членів товариства, листування з питань гонорарів, списки членів товариства, протоколи засідання ІV з’їзду польських істориків у Познані, конференцій польських істориків у Варшаві та додатки до них, звіти по діяльність Краківського та Люблінського відділень товариства. Звіт Барвінського Євгенія про роботу І з’їзду чеських істориків, рецензії, 1886-1939 рр., 813 справ.

                   Номер та дата акту невідомі, 1957 р. переданий Польській Народній Республіці.

9. Ф. 113   Приватна учительська жіноча семінарія сестер бенедиктинок, м. Перемишль, Львівського воєводства.

Каталоги успішності учнів, звіт про діяльність дирекції семінарії, копії свідоцтв зрілості, 1925-1937р.р., 12 справ.

                   Акт від 22 грудня 1963 року, переданий Польській Народній Республіці, (Назва архіву невідома).

10Ф. 127 Семикласна жіноча школа ім. Гофмана, м. Санок, Львівського воєводства.

Свідоцтва успішності та свідоцтва про закінчення школи, 1925-1928р.р., 2 справи.

                   Акт від 20 жовтня 1961 року, переданий Польській Народній Республіці, (Головна дирекція держархівів ПНР, м. Варшава).

11. Ф. 128 Приватна жіноча гімназія ім. Емілії Плятер, м. Санок, Львівського воєводства.

Свідоцтва про закінчення гімназії, 1922-1936р.р., 4 справи.

                   Акт від 20 жовтня 1961 року, переданий Польській Народній Республіці, (Головна дирекція держархівів ПНР, м. Варшава).

12. Ф. 130 Приватна учительська жіноча семінарія, м. Санок, Львівського воєводства.

Каталоги успішності,протоколи вступних іспитів, 1923-1934р.р., 50 справ.

                   Акт від 20 жовтня 1961 року, переданий Польській Народній Республіці, (Головна дирекція держархівів ПНР, м. Варшава).

13. Ф. 131 Державна гімназія з українською мовою навчання, м. Перемишль, Львівського воєводства.

Річні свідоцтва про закінчення школи, особові справи учнів, 1914-1939р.р., 21 справа.

                   Акт від 22 грудня 1963 року, переданий Польській Народній Республіці. (Назва архіву невідома).

14. Ф. 132  Приватна жіноча гімназія сестер бенедектинок, м. Перемишль, Львівського воєводства.

                   Звіти з навчання, довідки про навчання, 1933-1937р.р., 3 справи.

                   Акт від 22 грудня 1963 року, , переданий Польській Народній Республіці. (Назва архіву невідома).

15. Ф. 133 Перший державний ліцей і гімназія ім. Юліуша Словацького, м. Перемишль, Львівського воєводства.

Списки викладачів та учнів, звіт дирекції, свідоцтво зрілості, 1925-1939р.р., 4 справи.

                   Акт від 22 грудня 1963 року, , переданий Польській Народній Республіці. (Назва архіву невідома).

16. Ф. 176 Перемишльський гродський суд, м. Перемишль, Львівського воєводства.

Судові справи кримінального та цивільного характеру (звинувачення в крадіжці, наклепі, встановлення опікунства та інше), 1923-1937р.р., 4 справи

                   Акт від 20 жовтня 1961 року, переданий Польській Народній Республіці, (Головна дирекція держархівів ПНР, м. Варшава).

17. Ф. 178 Комісаріат державної поліції, м. Краків.

Характеристика фонду не встановлена, 1918-1921р.р., 15 справ.

                   Акт від 20 жовтня 1961 року, переданий Польській Народній Республіці, (Головна дирекція держархівів ПНР, м. Варшава).

18. Ф. 180 Приватна учительська жіноча семінарія ім. Станіслава Яховича, м. Тарнобжег Львівського воєводства.

Протоколи випускних іспитів, каталоги успішності, дипломи вчителів, 1920-1932р.р., 25 справ.

                   Акт від 20 жовтня 1961 року, переданий Польській Народній Республіці, (Головна дирекція держархівів ПНР, м. Варшава).

19. Ф. 189 Державна учительська чоловіча семінарія, м. Рудники над Сяном, Львівського воєводства.

Протоколи випускних іспитів, каталоги успішності, копії свідоцтв зрілості, копії дипломів, 1912-1932р.р., 20 справ.

                   Акт від 20 жовтня 1961 року, переданий Польській Народній Республіці, (Головна дирекція держархівів ПНР, м. Варшава).

20. Ф. 190 Приватна учительська жіноча семінарія, м. Рудники над Сяном, Львівського воєводства.

Копії свідоцтв зрілості, каталог вступних іспитів, 1923-1934р.р., 5 справ.

                   Акт від 20 жовтня 1961 року, переданий Польській Народній Республіці, (Головна дирекція держархівів ПНР, м. Варшава).

21. Ф. 192 Приватна учительська жіноча семінарія ім. Емілії Плятер, м. Ярослав, Львівського воєводства.

Протоколи випускних іспитів, каталоги успішності, 1922-1936р.р., 4 справи.

                   Акт від 22 грудня 1963 рок , переданий Польській Народній Республіці. (Назва архіву невідома).

22. Ф. 194 Ярославський гродський суд, м. Ярослав, Львівського воєводства.

Справа про звинувачення у шахрайстві, 1931-1933р.р., 1 справа.

                   Акт від 20 жовтня 1961 року, переданий Польській Народній Республіці, (Головна дирекція держархівів ПНР, м. Варшава).

23. Ф. 195 Чотирьохкласна змішана школа, м. Ярослав, Львівського воєводства.

Каталоги успішності учнів, 1918-1921р.р., 3 справи.

                   Акт від 22 грудня 1963 року, переданий Польській Народній Республіці. (Назва архіву невідома).

24. Ф. 217 Професійна школа, м. Ярослав, Львівського воєводства. Анкети вчителів, розклад уроків, 1928р., 2 справи.

                   Акт від 22 грудня 1963 року, переданий Польській Народній Республіці. (Назва архіву невідома).

25. Ф. 218 Приватна учительська жіноча семінарія сестер боронейшек, м. Ланцут, Львівського воєводства.

Протоколи випускних іспитів, каталоги успішності, дипломи про закінчення семінарії, 1921-1936р.р., 56 справ.

                   Акт від 20 жовтня 1961 року, переданий Польській Народній Республіці, (Головна дирекція держархівів ПНР, м. Варшава).

26. Ф. 223 Перемишльська окружна команда державної поліції, м. Перемишль, Львівського воєводства.

Характеристика документів не встановлена, 1919-1921р.р., 15 справ.

                   Акт від 20 жовтня 1961 року, переданий Польській Народній Республіці, (Головна дирекція держархівів ПНР, м. Варшава).

27. Ф. 230 Курси перепідготовки учнів-солдат командування округу 5-го корпусу при Другій державній гімназії ім. Казимира Муравського, м. Перемишль, Львівського воєводства.

Протоколи екзаменів, 1922-1926р.р., 4 справи.

                   Акт від 10 грудня 1963 року, переданий Польській Народній Республіці. (Назва архіву невідома).

28. Ф. 272 Головна Сілезька воєводська команда державної поліції, м. Катовіце.

Розпорядження Міністерства внутрішніх справ, Головного Сілезького управління, державної поліції в Катовіцах, повітового управління поліції в Рибниках про виконання мобілізаційних інструкцій, особові справи поліцейських, списки службовців магістрату, повітового староства в Рибниках, 1923-1937р.р., 10 справ.

                   Акт від 19 лютого 1959 р., переданий Польській Народній Республіці, (Архів нових актів, м. Варшава)

29. Ф. 276 Ліське повітове староство, м. Лісько, Львівського воєводства.

Інструкції Ліського повітового староства про організацію охорони сільських доріг і мостів на випадок війни. Листування з Львівським воєводським управлінням про заходи на випадок війни. Особові справи товариств „Читальня просвіти” в селах Лодина, Кривка, Гошів, Лісківського повіту, 1911, 1935-1939р.р., 3 справи.

                   Акт від 20 жовтня 1961 року, переданий Польській Народній Республіці, (Головна дирекція держархівів ПНР, м. Варшава).

30. Ф. 327 Школа піхоти польського війська у Рембертові.

Плани лекцій з тактики піхоти, програми занять, списки курсантів, 1930-1931р.р., 8 справ.

                   Акт від 20 жовтня 1961 року, переданий Польській Народній Республіці, (Головна дирекція держархівів ПНР, м. Варшава).

31. Ф. 335 Головний Народний Комітет у м. Кракові (колекція).

Колекція документів (копій фонду Головний народний комітет у Кракові), 1914-1919р.р., 6 справ.

                   Акт від 20 жовтня 1961 року, переданий Польській Народній Республіці, (Головна дирекція держархівів ПНР, м. Варшава).

32. Ф. 366 Нотаріус Капко Юзеф, м. Любачів, Галицького намісництва.

Договори про продаж нерухомості, дарчі акти та інші нотаріальні акти, 1892-1902р.р., 80 справ.

                   Акт від 20 жовтня 1961 року, переданий Польській Народній Республіці, (Головна дирекція держархівів ПНР, м. Варшава).

33. Ф. 373 Польська Національна Рада, м. Перемишль, Львівського воєводства.

Інструкції намісництва, донесення торгового товариства у Відні, дозволи на тимчасове проживання у Перемишлі, листування з військовими організаціями польської ліквідаційної комісії у Кракові та іншими установами з питань інтернування української інтелігенції у концтаборі м. Перемишля, листування з єврейською релігійною гміною, Українською національною Радою у Перемишлі про хід виборів у міську та гмінну Ради. Справа про організацію „Польської Ради Народової”, передвиборні листівки та прокламації, 1916-1919р.р., 23 справи.

                   Акт від 20 жовтня 1961 року, переданий Польській Народній Республіці, (Головна дирекція держархівів ПНР, м. Варшава).

34. Ф. 397 Трухницький гродський суд, м. Трухники, Ярославського повіту Львівського воєводства.

Анкети службовців гродського суду у Трухниках, 1931р., 1 справа.

                   Акт від 20 жовтня 1961 року, переданий Польській Народній Республіці, (Головна дирекція держархівів ПНР, м. Варшава).

35. Ф. 400 Перемишльський повітовий суд, м. Перемишль Галицького намісництва.

Справи про звинувачення у шахрайстві, 1907-1908р.р., 3 справи.

                   Акт від 20 жовтня 1961 року, переданий Польській Народній Республіці, (Головна дирекція держархівів ПНР, м. Варшава).

36. Ф. 417 Люблінський окружний суд, м. Люблін, Люблінського воєводства.

Справи про опікунство, 1928-1929р.р., 1 справа.

                   Акт від 20 жовтня 1961 року, переданий Польській Народній Республіці, (Головна дирекція держархівів ПНР, м. Варшава).

37. Ф. 418 Ясловський окружний суд, м. Ясло, Краківського воєводства.

Судові справи за позовом, за звинуваченням у шпигунстві, у зловживанні службовим становищем, 1929-1939р.р., 2 справи.

                   Акт від 20 жовтня 1961 року, переданий Польській Народній Республіці, (Головна дирекція держархівів ПНР, м. Варшава).

38. Ф. 419 Краківський окружний суд, м. Краків, Краківського воєводства.

Справа про розірвання шлюбу, 1926-1939р.р., 1 справа.

                   Акт від 19 лютого 1959 року, переданий Польській Народній Республіці, (Архів нових актів, м. Варшава)

39. Ф. 434 Саноцький гродський суд, м. Санок, Львівського воєводства.

Фінансовий звіт про виконання бюджету за 1926 рік, статистичні дані та відомості судових витрат, позовні справи, анкети службовців суду, 1925-1939р.р., 3 справи.

                   Акт від 20 жовтня 1961 року, переданий Польській Народній Республіці, (Головна дирекція держархівів ПНР, м. Варшава).

40. Ф. 437 Дубецький гродський суд, м. Дубецько, Перемишльського повіту, Львівського воєводства.

Справа про опікунство, 1927-1937р.р., 1 справа.

                   Акт від 20 жовтня 1961 року, переданий Польській Народній Республіці, (Головна дирекція держархівів ПНР, м. Варшава).

41. Ф. 443 Бжозівський гродський суд, м. Бжозів, Львівського воєводства.

Позовна справа на нерухомість, 1929-1935р.р., 1 справа.

                   Акт від 20 жовтня 1961 року, переданий Польській Народній Республіці, (Головна дирекція держархівів ПНР, м. Варшава).

42. Ф. 448 Сенявський Гродський суд, м. Сенява, Ярославського повіту, Львівського воєводства.

Характеристика документів не встановлена, 1930-1931р.р., 1 справа.

                   Акт від 20 жовтня 1961 року, переданий Польській Народній Республіці, (Головна дирекція держархівів ПНР, м. Варшава).

43. Ф. 449 Радимновський гродський суд, м. Радимно, Ярославського повіту, Львівського воєводства.

Анкетні дані на службовців гродського суду, 1929-1931р.р., 1 справа.

                   Акт від 20 жовтня 1961 року, переданий Польській Народній Республіці, (Головна дирекція держархівів ПНР, м. Варшава).

44. Ф. 452 Ліський гродський суд, м. Лісько, Львівського воєводства.

Позовні справи про крадіжки, 1933-1935р.р., 1939р., 2 справи.

                   Акт від 20 жовтня 1961 року, переданий Польській Народній Республіці, (Головна дирекція держархівів ПНР, м. Варшава).

45. Ф. 456 П’ятдесят сьомий піхотний полк, м. Тарнава, Галицького намісництва.

Книга реєстрації військовослужбовців, 1914р., 1 справа.

                   Акт від 22 грудня 1963 року, переданий Польській Народній Республіці. (Назва архіву невідома).

46. Ф. 458 Дирекція поліції у м. Кракові.

Агентурні донесенняпро проведення облав на безпаспортних осіб, дезертирів та інше. Листування з дирекцією поліції у Відні, намісництвом у Львові, крайовим судом у Кракові, крайовим президіумом у Кракові про нагляд за дезертирами російської армії польськими емігрантами, іноземцями, які підозрювались у революційному русі 1848 року, в участі у національно-визвольному русі. Слідчі справи на польського письменника Балуцького Міхала, студентів Краківського університету, звинувачених у підготовці польського повстання та намірах воювати в загонах Гарібальді. Донесення поліції про кількість кримінальних злочинів, дисциплінарні справи працівників поліції, 1850-1867р.р., 106 справ.

                   Акт від 20 жовтня 1961 року, переданий Польській Народній Республіці, (Головна дирекція держархівів ПНР, м. Варшава).

47. Ф. 494 Нотаріус Длугошевський Станіслав, м. Цешанов, Любачівського повіту, Галицького намісництва.

Нотаріальні акти купівлі-продажу, дарування, позики та займу, 1890-1899р.р., 1121 справа.

                   Акт від 20 жовтня 1961 року, переданий Польській Народній Республіці, (Головна дирекція держархівів ПНР, м. Варшава).

48. Ф. 503 Нотаріальна палата у Перемишлі, Львівського воєводства, Листування з питань призначень та надання відпусток. Особові справи нотаріусів, кваліфікаційні листи, протоколи прийому-здачі нотаріусами діловодства, книга реєстрації вхідних документів, 1884-1933р.р., 75 справ.

                   Акт від 20 жовтня 1961 року, переданий Польській Народній Республіці, (Головна дирекція держархівів ПНР, м. Варшава).

49. Ф. 505 Нотаріус Микуловський Юзеф, м. Цешанов, Любачівського повіту, Галицького Намісництва.

Нотаріальні документи на нерухомість,акти на отримання позик, займу, договори купівлі-продажу, 1883-1884р.р., 91 справа.

                   Акт від 20 жовтня 1961 року, переданий Польській Народній Республіці, (Головна дирекція держархівів ПНР, м. Варшава).

50. Ф. 518 Дуклівський гродський суд, м. Дукля, Кросненського повіту, Львівського воєводства.

Справи про встановлення спадщини за позовами, 1919-1938р.р., 139 справ.

                   Акт від 20 жовтня 1961 року, переданий Польській Народній Республіці, (Головна дирекція держархівів ПНР, м. Варшава).

51. Ф. 522 Домбровський повітовий суд, м. Домброва, Галицького намісництва.

Розпорядження суду про відчуження земель для будівництва залізниці з додатками списків землевласників, 1908-1912р.р., 9 справ.

                   Акт від 20 жовтня 1961 року, переданий Польській Народній Республіці, (Головна дирекція держархівів ПНР, м. Варшава).

52. Ф. 528 Любачівський гродський суд, м. Любачів, Львівського воєводства.

Справи про звинуваченняу кримінальних злочинах, 1925р., 1933р., 2 справи.

                   Акт від 20 жовтня 1961 року, переданий Польській Народній Республіці, (Головна дирекція держархівів ПНР, м. Варшава).

53. Ф. 537 Цешановський гродський суд, м. Цешанів, Любачівського повіту, Львівського воєводства.

Протоколи засідань гродського суду, справа про порушення польсько-радянського кордону у 1933 році, кримінальні справи, 1919-1929р.р., 15 справ.

                   Акт від 20 жовтня 1961 року, переданий Польській Народній Республіці, (Головна дирекція держархівів ПНР, м. Варшава).

54. Ф. 553 Цешановський повітовий суд, м. Цешанов, Любачівського повіту, Галицького намісництва.

Справи про звинувачення у кримінальних злочинах, 1907р., 1 справа.

                   Акт від 23 жовтня .1961 року, , переданий Польській Народній Республіці, (Головна дирекція держархівів ПНР, м. Варшава).

55. Ф. 558 Повітова команда поновлення армії по Краківському повіту, м. Краків.

Книги реєстрації призовників, 1885-1921р.р., 75 справ.

                   Акт від 19 лютого 1959 року, переданий Польській Народній Республіці, (Архів нових актів, м. Варшава).

56. Ф. 561 Повітова команда поновлення армії по Ярославському повіту, м. Ярослав, Львівського воєводства.

Книги реєстрації призовників, 1919-1939р.р., 25 справ.

                   Акт від 20 жовтня 1961 року, переданий Польській Народній Республіці, (Головна дирекція держархівів ПНР, м. Варшава).

57. Ф. 562 Повітова команда поновлення армії по Тарновському повіту, м. Тарнов, Краківського воєводства.

Книги реєстрації призовників 1905-1908.р.р, 1912-1938р.р., 30 справ.

                   Акт від 19 лютого 1959 року, переданий Польській Народній Республіці, (Архів нових актів, м. Варшава).

58. Ф. 574 Нотаріус Ангельчиковський Францішек, м. Любачів, Галицького намісництва.

Нотаріальні дарчі акти, договори-купівлі продажу,, 1906р.,1909р.,1912р., 9 справ.

                   Акт від 20 жовтня 1961 року, переданий Польській Народній Республіці, (Головна дирекція держархівів ПНР, м. Варшава).

59. Ф. 583 Дуклівський повітовий суд, м. Дукля, Галицького намісництва.

Заяви осіб про внесення записів в іпотечні книги про зміни в стані нерухомості та судові справи з питань нерухомості, 1913-1918р.р., 6 справ.

                   Акт від 20 жовтня 1961 року, переданий Польській Народній Республіці, (Головна дирекція держархівів ПНР, м. Варшава).

60. Ф. 603 Тарновське повітове староство, м. Тарнов, Краківського воєводства.

Кошториси доходів на утримання матеріальної допомоги населення, яке постраждало під час війни, 1919р., 2 справи.

                   Акт від 19 лютого 1959 року, переданий Польській Народній Республіці, (Архів нових актів, м. Варшава).

61. Ф. 606 Лиманівське повітове староство, м. Лиманів.

Зведенівідомості прибутків та видатків, списки малозабезпечених жителів, які отримували харчування у військовій католицькій кухні, 1919р., 4 справи.

                   Акт від 19 лютого 1959 р., переданий Польській Народній Республіці, (Архів нових актів, м. Варшава)

62. Ф. 608 Любачівське повітове староство, м. Любачів, Львівського воєводства.

Списки поліцейських, особові рахунки, 1924-1938р.р., 3 справи.

                   Акт від 20 жовтня 1961 року, переданий Польській Народній Республіці, (Головна дирекція держархівів ПНР, м. Варшава).

63. Ф. 609 Ланцутське повітове староство, м. Ланцут, Львівського воєводства.

Документи про ліквідацію розмежування, про часткове врегулювання розпарцельованих земель, листування з питань заборгованості особами, які отримали кредит на відновлення господарства. Списки військовослужбовців, які отримали грошову допомогу, 1924-1939р.р., 5 справ.

                   Акт від 20 жовтня 1961 року, переданий Польській Народній Республіці, (Головна дирекція держархівів ПНР, м. Варшава).

64. Ф. 612 Тарнобжегське повітове староство, м. Тарнобжег, Львівського воєводства.

Листування з спілкою мисливців і гмінними управліннями з питань оренди мисливських угідь.Списки осіб, які постраждали від стихійного лиха, відомості на виплату допомоги сім’ям резервістів. Документи про викуп земель в гмінах Пільхове, Розвадова, Хошевиці Тарнобжегського повіту за 1937, 1939 рр., 1909р., 1920-1939р.р., 9 справ.

                   Акт від 20 жовтня 1961 року, переданий Польській Народній Республіці, (Головна дирекція держархівів ПНР, м. Варшава).

65. Ф. 613 Домбровське повітове староство, м. Домброва.

Рахунки на виплату грошей на відрядження членам повітової комісії зі збирання мита за 1920 рік та інше,1920-1922р.р.,1 справа.

                   Акт від 19 лютого 1959 р., переданий Польській Народній Республіці, (Архів нових актів, м. Варшава).

66. Ф. 614 Бохнянське повітове староство, м. Бохня, Краківського воєводства.

Кваліфікаційні картки дорожніх майстрів, 1919р., 1 справа.

                   Акт від 19 лютого 1959 р., переданий Польській Народній Республіці, (Архів нових актів, м. Варшава).

67. Ф. 617 Жешовське повітове староство, м. Жешов, Львівського воєводства.

Скарги осіб на рішення рекламаційної комісії про відмову внесення їх у виборчі списки 1902р. Документи про осушення земель з додатком технічних розрахунків, планів та креслень про парцеляцію земель, інше, 1902, 1935-1939р.р., 149 справ.

                   Акт від 20 жовтня 1961 року, переданий Польській Народній Республіці, (Головна дирекція держархівів ПНР, м. Варшава).

68. Ф. 620 Саноцьке повітове староство, м. Санок, Львівського воєводства.

Відомості на виплату заробітної плати робітникам, які працювали на меліоративних роботах, розрахунки та плани наділів, справи про парцеляцію земельних наділів,1932р., 2 справи.

                   Акт від 20 жовтня 1961 року, переданий Польській Народній Республіці, (Головна дирекція держархівів ПНР, м. Варшава).

69. Ф. 621 Пшеворське повітове староство, м. Пшеворськ, Львівського воєводства.

Списки сімей інвалідів, які отримали допомогу. Журнал реєстрації заяв інвалідів праці, довідки на придбання зброї, 1936-1939р.р., 1 справа.

                   Акт від 20 жовтня 1961 року, переданий Польській Народній Республіці, (Головна дирекція держархівів ПНР, м. Варшава).

70. Ф. 627 Грибовицьке повітове староство, м. Грибов.

Зведена відомість на виплату коштів, на відрядження членам комісії з митного збору, 1918-1921р.р., 4 справи.

                   Акт від 20 жовтня 1961 року, переданий Польській Народній Республіці, (Головна дирекція держархівів ПНР, м. Варшава).

71. Ф. 632 / Ф. 1006    Ярославське повітове староство, м. Ярослав, Галицького намісництва.

Технічний звіт меліоративного відділу староства, документи про регуляцію річки Любачівки. Документи з фінансово-господарської діяльності греко-католицьких парафій, про будівництво цвинтаря, та інше, 1927-1939 р.р., 5 справ.

                  Акт від 20 жовтня 1961 року, переданий Польській Народній Республіці, (Головна дирекція держархівів ПНР, м. Варшава).

72. Ф. 633 Тарновське повітове староство, м. Тарнов, Краківського воєводства.

Книга реєстрації призовників 1897-1900 років народження, смертних випадків у військовому шпиталі в Бєльську за 1915-1921 роки, 1915-1921р.р., 22 справи.

                   Акт від 19 лютого 1959 р., переданий Польській Народній Республіці, (Архів нових актів, м. Варшава).

73. Ф. 635 Краківське повітове староство, м. Краків, Краківського воєводства.

Відомості доходів та видатків та списки малозабезпечених сімей для надання допомоги, 1914-1918р.р., 4 справи.

                   Акт від 19 лютого 1959 р., переданий Польській Народній Республіці, (Архів нових актів, м. Варшава).

74. Ф. 637 Грибовицьке повітове староство, м. Грибов, Галицького намісництва.

Кошторис витрат на допомогу продуктами біднякам,1918р., 1 справа.

                   Акт від 20 жовтня 1961 року, переданий Польській Народній Республіці, (Головна дирекція держархівів ПНР, м. Варшава).

75. Ф. 639 Величковське повітове староство, м. Величка, Галицького намісництва.

Списки робітників соляних копалень, які отримали державну допомогу, 1917-1918р.р., 6 справ.

                   Акт від 19 лютого 1959 р., переданий Польській Народній Республіці, (Архів нових актів, м. Варшава).

76. Ф. 640 Лиманівське повітове староство, м. Лиманів, Галицького намісництва.

Звіт про використання державної допомоги малозабезпеченим за 1917 рік, списки бідняків, які харчувались через католицьку військову кухню, 1917-1918р.р., 5 справ.

                   Акт від 19 лютого 1959 р., переданий Польській Народній Республіці, (Архів нових актів, м. Варшава).

77. Ф. 641 Мельцське повітове староство, м. Мельц, Галицького намісництва.

Характеристика документів не встановленна, 1916-1918р.р., 4 справи.

                   Акт від 20 жовтня 1961 року, переданий Польській Народній Республіці, (Головна дирекція держархівів ПНР, м. Варшава).

78. Ф. 645 Тарнобжегське повітове староство, м. Тарнобжег, Галицького намісництва.

Характеристика документів не встановлена, 1909р.,1920-1939р.р., 9 справ.

                   Акт від 20 жовтня 1961 року, переданий Польській Народній Республіці, (Головна дирекція держархівів ПНР, м. Варшава).

79. Ф. 646 Ново-Таргське повітове староство, м. Новий Тарг, Галицького намісництва.

Рахунки і відомості про витрати на видачу продукції для населення повіту, 1918р., 2 справи.

                   Акт від 20 жовтня 1961 року, переданий Польській Народній Республіці, (Головна дирекція держархівів ПНР, м. Варшава).

80. Ф. 655 Колобушовське повітове староство, м. Колобушов, Львівського воєводства.

Розпорядження воєводського управління і листування про адміністративний та територіальний переділ у повіті з додатком статистичних зведень гмінного управління про кількість населення в 1934 році, списки сімей загиблих військовослужбовців, 1926р.-1937р., 2 справи.

                   Акт від 20 жовтня 1961 року, переданий Польській Народній Республіці, (Головна дирекція держархівів ПНР, м. Варшава).

81. Ф. 659 Магістрвт міста Перемишля, Галицького намісництва.

Плани будівлі військових казарм. Циркуляри, розпорядження магістрату, листування про незадовільний стан доріг і будівництво дороги Краків-Львів, про матеріальну допомогу вдовам та сиротам. Справи про майнові претензії, про аренду земельних ділянок та інше., 1785-1880р.р.р., 43 справи.

                   Акт від 20 жовтня 1961 року, переданий Польській Народній Республіці, (Головна дирекція держархівів ПНР, м. Варшава).

82. Ф. 660 Гродське управління міста Перемишля, Львівського воєводства.

Списки кандидатів і протоколи виборів радників магістрату, анкети домовласників міста, 1938-1938р.р., 6 справ.

                   Акт від 20 жовтня 1961 року, переданий Польській Народній Республіці, (Головна дирекція держархівів ПНР, м. Варшава).

83. Ф. 674 Перемишльське окружне командування жандармерії, м. Перемишль, Львівського воєводства.

Характеристика документів не встановлена, 1919-1921р.р., 15 справ.

                   Акт від 20 жовтня 1961 року, переданий Польській Народній Республіці, (Головна дирекція держархівів ПНР, м. Варшава).

84. Ф. 677 Державна гімназія, м. Бжозов, Львівського воєводства.

Списки викладачів, плани уроків, звіт дирекцій та списки учнів, 1920-1939р.р., 7 справ.

                   Акт від 12 жовтня 1963 року, переданий Польській Народній Республіці, (Назва архіву не відома).

85. Ф. 678 Державна гімназії, м. Тарнобжег, Львівського воєводства.

Список викладачів, 1939р., 1 справа.

                   Акт від 12 жовтня 1963 року, переданий Польській Народній Республіці, (Назва архіву не відома).

86. Ф. 690 Державна гімназія ім.. Ніколая Коперніка, м. Кросно, Львівського воєводства.

Лист дирекції з питань організації навчання,списки учнів, свідоцтво про закінчення гімназії, 1924-1939р.р., 3 справи.

                   Акт від 12 жовтня 1963 року, переданий Польській Народній Республіці, (Назва архіву не відома).

87. Ф. 691 Державна гуманітарна гімназія ім. Стефана Чарнецького, м. Нісько, Львівського воєводства.

Свідоцтва про закінчення гімназії, 1927-1938р.р., 4 справи.

                   Акт від 20 жовтня 1961 року, переданий Польській Народній Республіці, (Головна дирекція держархівів ПНР, м. Варшава).

88. Ф. 692 Перша державна гімназія ім. Станіслава Конарського, м. ЖешовЛьвівського воєводства.

Списки учнів та викладачів, звіт дирекції, свідоцтва про закінчення навчального року, 1914-1929р.р., 6 справ.

                   Акт від 12 жовтня 1963 року, переданий Польській Народній Республіці, (Назва архіву не відома).

89. Ф. 693 Друга державна гімназія ім. Сочінського, м. Жешов, Львівського воєводства.

Листування шкільної Ради про надання субсидій викладачам, списки викладачів, 1908-1910р.р.,1929р.,1939р., 3 справи.

                   Акт від 12 жовтня 1963 року, переданий Польській Народній Республіці, (Назва архіву не відома).

90. Ф. 694 Друга державна гімназія ім. Св. Яцка, м. Краків.

Характеристика документів не встановлена, 1914р., 1 справа.

                   Акт від 20 жовтня 1961 року, переданий Польській Народній Республіці, (Головна дирекція держархівів ПНР, м. Варшава).

91. Ф. 695 Четверта реальна гімназія ім. Генріка Сенкевича, м. Краків.

Річне свідоцтво1914р., 1 справа.

                   Акт від 20 жовтня 1961 року, переданий Польській Народній Республіці, (Головна дирекція держархівів ПНР, м. Варшава).

92. Ф. 696 Приватна чоловіча гімназія ім. Станіслава Конарського у Раковицях, Краківського воєводства.

Свідоцтва зрілості, довідка про навчання, 1934р.,1937-1938р.р., 2 справи.

                   Акт від 19 лютого 1959 р., переданий Польській Народній Республіці, (Архів нових актів, м. Варшава).

93. Ф. 697 Державна гімназія, м. Ясло, Краківського воєводства.

Звіт дирекції, списки учнів, річна свідоцтво, 1914р.,1920-1921р.р., 2 справи.

                   Акт від 12 жовтня 1963 року, переданий Польській Народній Республіці, (Назва архіву не відома).

94. Ф. 698 Державна гімназія у Новому Таргу, Краківського воєводства.

Річне свідоцтво, 1914р., 1 справа.

                   Акт від 20 жовтня 1961 року, переданий Польській Народній Республіці, (Головна дирекція держархівів ПНР, м. Варшава).

95. Ф. 699 Державний ліцей і гімназія ім. Марцина Краммера, м. Горлиця, Краківського воєводства.

Звіт дирекції гімназії, списки учнів, 1920-1921 р.р., 1939р., 2 справи.

                   Акт від 12 жовтня 1963 року, переданий Польській Народній Республіці, (Назва архіву не відома).

96. Ф. 700 Перша державна гімназія ім. К. Бродзінського, м. Тарнов, Краківського воєводства.

Програма гімназії, річне свідоцтво, 1854р., 1914р., 2 справи.

                   Акт від 20 жовтня 1961 року, переданий Польській Народній Республіці, (Головна дирекція держархівів ПНР, м. Варшава).

97. Ф. 701 Друга державна гімназія ім. Яна Тарнавського, м. Тарнов, Краківського воєводства.

Річне свідоцтво, 1914 р. 2 справи.

                   Акт від 20 жовтня 1961 року, переданий Польській Народній Республіці, (Головна дирекція держархівів ПНР, м. Варшава).

98. Ф. 702 Приватна жіноча гімназія ім. Елізи Ожешко, м. Тарнов. Краківського воєводства.

Свідоцтво успішності та свідоцтва про закінчення гімназії, 1930р.,1932р., 2 справи.

                   Акт від 19 лютого 1959 р., переданий Польській Народній Республіці, (Архів нових актів, м. Варшава).

99. Ф. 703 Приватна жіноча гімназія сестер Уршулянок, м. Тарнов, Краківського воєводства.

Свідоцтва за перше півріччя, 1938р., 1 справа.

                   Акт від 19 лютого 1959 р., переданий Польській Народній Республіці, (Архів нових актів, м. Варшава).

100. Ф. 704         Приватна жіноча гімназія сестер Уршулянок, м. Люблін, Люблінського воєводства.

Свідоцтва про закінчення гімназії, 1938-1939р.р., 1 справа.

                   Акт від 19 лютого 1959 р., переданий Польській Народній Республіці, (Архів нових актів, м. Варшава).

101. Ф. 705         Державна змішана гімназія ім. Бартоша Гловацького, м. Томашів Люблінський, Люблінського воєводства.

Свідоцтва про закінчення гімназії, 1937-1938р.р., 1 справа.

                   Акт від 19 лютого 1959 р., переданий Польській Народній Республіці, (Архів нових актів, м. Варшава).

102. Ф. 707         Приватна міська змішана гімназія ім. Св. Павла, м. Кросно, Львівського воєводства.

Історична довідка і характеристика на гімназію, списки викладачів, 1935-1939р.р., 6 справ.

                   Акт від 12 жовтня 1963 року, переданий Польській Народній Республіці, (Назва архіву не відома).

103. Ф. 746         Восьмикласна жіноча школа, м. Санок, Львівського воєводства.

Метричні та шкільні свідоцтва, 1902р.,1903р.,1924-1927р.р., 7 справ.

                   Акт від 20 жовтня 1961 року, переданий Польській Народній Республіці, (Головна дирекція держархівів ПНР, м. Варшава).

104. Ф. 749         Інспекторат праці у м. Тарнові, Краківського воєводства.

Книга обліку установ та підприємств, які перевірялись інспекторатом, книга реєстрації вхідних документів, 1931-1939 р.р., 2 справи.

                   Акт від 20 жовтня 1961 року, переданий Польській Народній Республіці, (Головна дирекція держархівів ПНР, м. Варшава).

105. Ф. 757         Трьохкласна школа, м. Кросно, Львівського воєводства.

Свідоцтва про закінчення школи, 1936р. 1 справа.

                   Акт від 20 жовтня 1961 року, переданий Польській Народній Республіці, (Головна дирекція держархівів ПНР, м. Варшава).

106. Ф. 760         Семикласна жіноча школа, м. Томашів, Люблінського воєводства.

Свідоцтва успішності, 1927р., 1 справа.

                   Акт від 19 лютого 1959 р., переданий Польській Народній Республіці, (Архів нових актів, м. Варшава).

107. Ф. 761         Народна однокласна школа в Гуті Полянській, Кросненського повіту Львівського воєводства.

Шкільне свідоцтво, 1928р., 1 справа.

                   Акт від 20 жовтня 1961 року, переданий Польській Народній Республіці, (Головна дирекція держархівів ПНР, м. Варшава).

108. Ф. 779         Однокласна школа, с. Верхня, Кольбушовського повіту, Львівського воєводства.

Характеристика документів невідома, 1934р.,1937-1938р.р., 2 справи.

                   Акт від 20 жовтня 1961 року, переданий Польській Народній Республіці, (Головна дирекція держархівів ПНР, м. Варшава).

109. Ф. 781         Краківський апеляційний суд, м. Краків.

Особова справа возного, 1922-1939р.р., 1 справа.

                   Акт від 20 жовтня 1961 року, переданий Польській Народній Республіці, (Головна дирекція держархівів ПНР, м. Варшава).

110. Ф. 788/ Ф. 868     Державна гімназія, м. Вадовіци, Краківського воєводства.

Свідоцтва зрілості, 1933р., 1 справа.

                   Акт від 19 лютого 1959 р., переданий Польській Народній Республіці, (Архів нових актів, м. Варшава).

111. Ф. 789         Народна шестикласна чоловіча школа, м. Лісько, Львівського воєводства.

Характеристика документів невідома, 1910р.,1926р., 2 справи.

                   Акт від 20 жовтня 1961 року, переданий Польській Народній Республіці, (Головна дирекція держархівів ПНР, м. Варшава).

112. Ф. 792         Приватна жіноча гімназія ім. Марії Конопницької, м. Перемишль, Львівського воєводства.

Звіти про роботу гімназії, 1937-1938 р. р. 2 справа.

                   Акт від 12 жовтня 1963 року, переданий Польській Народній Республіці, (Назва архіву не відома).

113. Ф. 793         Семикласна жіноча школа ім. Марії Конопницької, м. Синява, Ярославського повіту, Львівського воєводства.

Шкільне свідоцтво, 1927 р., 1 справа.

                   Акт від 20 жовтня 1961 року, переданий Польській Народній Республіці, (Головна дирекція держархівів ПНР, м. Варшава).

114. Ф. 794         Народна семикласна жіноча школа в Радимно, Ярославського повіту, Львівського воєводства.

Шкільне свідоцтво, 1926р., 1 справа.

                   Акт від 20 жовтня 1961 року, переданий Польській Народній Республіці, (Головна дирекція держархівів ПНР, м. Варшава).

115. Ф. 795         Шестикласна школа у Яцмежі, Саноцького повіту, Львівського воєводства.

Шкільне свідоцтво, 1926р., 1 справа.

                   Акт від 20 жовтня 1961 року, переданий Польській Народній Республіці, (Головна дирекція держархівів ПНР, м. Варшава).

116. Ф. 803         Семикласна школа ім.. Св. Казимира у м. Залужі, Саноцького повіту, Львівського воєводства.

Шкільне свідоцтво, 1930р., 1 справа.

                   Акт від 20 жовтня 1961 року, переданий Польській Народній Республіці, (Головна дирекція держархівів ПНР, м. Варшава).

117. Ф. 805         Державна будівельна школа, м. Ярослав, Львівського воєводства.

Заява про допуск екзаменів екстерном, 1939р., 1 справа.

                   Акт від 12 жовтня 1963 року, переданий Польській Народній Республіці, (Назва архіву не відома).

118. Ф. 806         Приватна змішана торгова школа, м. Ярослав, Львівського воєводства.

Статут школи, 1900-1939р.р., 1 справа.

                   Акт від 12 жовтня 1963 року, переданий Польській Народній Республіці, (Назва архіву не відома).

119. Ф. 807         Семикласна жіноча школа ім. Королеви Ядвіги, м. Ярослав, Львівського воєводства.

Шкільні свідоцтва про закінчення школи, 1924р.,1928р., 2 справи.

                   Акт від 20 жовтня 1961 року, переданий Польській Народній Республіці, (Головна дирекція держархівів ПНР, м. Варшава).

120. Ф. 818                  Друга державна гімназія ім. Казимира Моравського, м. Перемишль, Львівського воєводства.

Список викладачів, 1921-1929р.р., 1 справа.

                   22 грудня 1963 року, переданий Польській Народній Республіціі (Назва архіву не відома).

121. 836     Державна гімназія ім. Вітковського, м. Ярослав, Львівського воєводства.

Звіти дирекції, списки учнів, свідоцтва зрілості, 1913, 1930-1933, 1939., 4 справи

                   22 грудня 1963 року, переданий Польській Народній Республіці, (Назва архіву не відома).

122. Ф. 854         Державний Педагогічний ліцей, м. Кросно, Львівського воєводства.

Списки викладачів, лист куратора Львівського шкільного округу з питань організації навчання в ліцеї, 1939р., 2 справи.

                   12 жовтня 1963 року, переданий Польській Народній Республіці, і (Назва архіву не відома).

123. Ф. 866         Єпископська вища чоловіча гімназія, м. Люблін.

                   Атестат зрілості, 1934р., 1 справа.

                   Акт від 20 жовтня 1961 року, переданий Польській Народній Республіці, (Головна дирекція держархівів ПНР, м. Варшава).

124. Ф. 871         Державна гімназія ім. Стефана Чернецького, м. Лісько, Львівського воєводства.

Характеристика документів, кількість справ і хронологічні рамки фонду невідомі.

                   Акт від 20 жовтня 1961 року, переданий Польській Народній Республіці, (Головна дирекція держархівів ПНР, м. Варшава).

125. Ф. 882         Державна чоловіча учительська семінарія, м. Кросно, Львівського воєводства.

Службові характеристики викладачів, 1935р., 1 справа.

                   12 жовтня 1963 року, переданий Польській Народній Республіці, (Назва архіву не відома).

126. Ф. 883         Приватна жіноча учительська семінарія ім. Ф. Прейседенца, м. Краків.

Шкільне свідоцтво, 1910р., 1 справа.

                   Акт від 20 жовтня 1961 року, переданий Польській Народній Республіці, (Головна дирекція держархівів ПНР, м. Варшава).

127. Ф. 887                  Приватна учительська жіноча семінарія сестер уршулянок, м. Тарнов.

Свідоцтво про навчання, 1924-1927р.р., 1 справа.

                   Акт від 19 лютого 1959 р., переданий Польській Народній Республіці, (Архів нових актів, м. Варшава).

128. Ф. 890         Семінарія домашнього і сільського господарства ім. Ісусового серця у Заблитовській Горі.

Свідоцтво про здачу іспиту з домашнього та сільського господарства, 1939р., 1 справа.

                   Акт від 19 лютого 1959 р., переданий Польській Народній Республіці, (Архів нових актів, м. Варшава).

129. Ф. 891         Перемишльське повітове староство, м. Перемишль, Львівського воєводства.

Документи з парцеляції земель, викупу орендних земель, купівлі-продажу маєтку, будівництва греблі на річці Вишні і водяного млина на річці Вир, 1909р.,1929-1939р.р., 5 справ.

                   Акт від 20 жовтня 1961 року, переданий Польській Народній Республіці, (Головна дирекція держархівів ПНР, м. Варшава).

130. Ф. 893         Кросненське повітове староство, м. Кросно, Львівського воєводства.

Справа про ліквідацію через по лосиці в общині Івля з додатком планів земель і угідь гмін, про викуп дрібних земельних ділянок та інше, 1927-1939р.р., 4 справи.

                   Акт від 20 жовтня 1961 року, переданий Польській Народній Республіці, (Головна дирекція держархівів ПНР, м. Варшава).

131. Ф. 894         Лісківське повітове староство, м. Лісько, Львівського воєводства.

Списки осіб, які отримали дозвіл на продаж спиртних напоїв, 1911р.,1935-1939р.р., 3 справи.

                   Акт від 20 жовтня 1961 року, переданий Польській Народній Республіці, (Головна дирекція держархівів ПНР, м. Варшава).

132. Ф. 896         Прокурор окружного суду у Тарнові, Львівського воєводства.

Справа про розслідування зловживань членами повітового комітету при наданні допомоги населенню, яке постраждало від повені, 1936-1937р.р., 1 справа.

Акт від 19 лютого 1959 р., переданий Польській Народній Республіці, (Архів нових актів, м. Варшава).

133. Ф. 898         Державне водне управління, м. Жешов, Львівського воєводства.

Кошторис міського бюджету на 1935 – 1936 роки, відомості на виплату заробітної плати робітникам, які приймали участь у регуляції річки Віслок, 1933-1936 р. р., 3 справи.

                   Акт від 20 жовтня 1961 року, переданий Польській Народній Республіці, (Головна дирекція держархівів ПНР, м. Варшава).

134. Ф. 919         Нотаріус Карпінський Францішек, м. Краків.

Нотаріальні акти купівлі-продажу, дарування та інші, 1919р., 1 справа.

                   Акт від 20 жовтня 1961 року, переданий Польській Народній Республіці, (Головна дирекція держархівів ПНР, м. Варшава).

135. Ф. 930         Представник Головного польського військового виконавчого комітету і командир першого польського корпусу при штабі головнокомандуючого військами Південно-Західного фронту, м. Львів.

Характеристика документів, 1919-1916 р.р., 26 справ.

                   Акт 20 січня 1987р., переданий Центральному державному військово-історичному архіву СРСР (тепер Росія).

136. Ф. 931         Резервний військовий госпіталь другого класу №1 Південно-Західного фронту.

Характеристика документів невідома, 1915-1918р.р., 36 справ.

                   Акт від 20 січня 1987 р. №1269, переданий Центральному державному військово-історичному архіву СРСР (тепер Росія).

137. Ф. 937         Військове окружне інтендантське управління армії Південно-Західного фронту, м. Львів.

Характеристика документів невідома, 1914р., 1 справа.

                   Акт від 20 січня 1987 р. №1270, переданий Центральному державному військово-історичному архіву СРСР (тепер Росія).

138. Ф. 938         Окружна команда державної поліції, м. Краків.

Характеристика документів невідома, 1920-1921р.р., 3 справи.

                   Акт від 20 жовтня 1961 року, переданий Польській Народній Республіці, (Головна дирекція держархівів ПНР, м. Варшава).

139. Ф. 961         Військовий географічний інститут, м. Варшава.

Характеристика документів невідома, 1931р.,1936р.,2 справи.

                   Акт від 20 жовтня 1961 року, переданий Польській Народній Республіці, (Головна дирекція держархівів ПНР, м. Варшава).

140. Ф. 962         Красноставська повітова команда державної поліції , Люблінського воєводства.

Мобілізаційний план повітового управління та карта повіту, списку та адреси населених пунктів, списки лікарів, поліцейських, особові рахунки поліцейських, 1921-1939р.р., 46 справ.

                   Акт від 20 жовтня 1961 року, переданий Польській Народній Республіці, (Головна дирекція держархівів ПНР, м. Варшава).

141. Ф. 967         Повітова команда державної поліції, м. Замостя, Люблінського воєводства.

Слідчі справи на звинувачених у націоналістичній та комуністичній діяльності, донесення комуністичних відділків, про хід передвиборної компанії та участь у ній політичних партій повіту. Повідомлення воєводського слідчого управління про антивоєнний конгрес у Лондоні. Місячні звіти повітового управління, держполіції в Замості про політичну ситуацію у повіті. Донесення поліцейських відділків про діяльність єврейської партії „Бунд” та організації „Гітахтут”, польських партій „Стронніцтво людове” та „Стронніцтво демократичне”, 1928-1939р.р., 48 справ.

                   Акт від 20 жовтня 1961 року, переданий Польській Народній Республіці, (Головна дирекція держархівів ПНР, м. Варшава).

142. Ф. 987         Управління маєтком с. Войткевичі Столинського повіту, Поліського воєводства.

Характеристика документів, кількість справ і хронологічні рамки фонду невідомі.

                   Акт від 23 вересня 1976р., переданий Брестському облдержархіву (Білорусія).

143. Ф. 1002       Нотаріус Яворський Леон у Буковсько, Саноцького повіту, Львівського воєводства.

Нотаріальний акт про розділ майна, 1937р., 1 справа.

                   Акт від 20 жовтня 1961 року, переданий Польській Народній Республіці, (Головна дирекція держархівів ПНР, м. Варшава).

144. Ф. 1004       Нотаріус Мицінський Ян, м. Краків.

Нотаріальний акт про підвищення вкладів пайщиками товариства з товарообігу Галіції з Росією та Україною, 1920р., 1 справа.

                   Акт від 20 жовтня 1961 року, переданий Польській Народній Республіці, (Головна дирекція держархівів ПНР, м. Варшава).

145. Ф. 1021       Загальна жіноча семикласна школа у Риманові, Саноцького повіту, Львівського воєводства.

Характеристика документів невідома, 1925р., 1 справа.

                   Акт від 20 жовтня 1961 року, переданий Польській Народній Республіці, (Головна дирекція держархівів ПНР, м. Варшава).

146. Ф. 1025       Ніське повітове староство, м. Нісько, Львівського воєводства.

Книга реєстрацій оцінки нерухомості, 1939р., 1 справа.

                   Акт від 20 жовтня 1961 року, переданий Польській Народній Республіці, (Головна дирекція держархівів ПНР, м. Варшава).

147. Ф. (без номера)   Могильовський обласний суд, м. Могильов.

                   Характеристика документів невідома, 1932-1941 р.р., 5 справ.

                   Акт від 05 травня 1951 р., переданий в архівний відділ УМВД Могильовської області (Білорусія).

148.Ф. (без номера) Прокурор апеляційного суду, м. Вільнюс.

                   Характеристика документів невідома, 1938-1939 р. р.,28 справ.

                   Акт від 23 грудня 1958 року, переданий в Обласний держаний архів м. Вільнюс (Литва).

149. Ф. (без номера) Прокурор окружного суду, м. Вільно.

                   Характеристика документів невідома, 1938-1939 р. р.,4 справи.

                   Акт від 23 грудня 1958 року, переданий в Обласний держаний архів м. Вільнюс (Литва).

150. Р. 472 Нотаріус Ценнег-Шарфентштейн Адам у Кракові.

                   Характеристика документів невідома, 1942 р.,1 справа.

                   Акт від 20 жовтня 1961 року, переданий Польській Народній Республіці, (Головна дирекція держархівів ПНР, м. Варшава).