Про архів

За своїм Положенням Дособлархів є структурним підрозділом Львівської обласної державної адміністрації, підзвітний та підконтрольний її голові та Державному комітету архівів України.

ДАЛО здійснює організаційно-методичне та наукове керівництво 20 архівними відділами районних державних адміністрацій та 8 архівами міст Львівської області.

Трудовий колектив установи складають 72 висококваліфікованих професійних архівістів, державних службовців, управлінців, технічних та допоміжних працівників.

В архіві налічується 2515951 одиниця зберігання, об’єднана у 5091 фондах, 66732 книг та брошур XIX ст. – 1997 р. Бібліотека зберігає цінні стародруки, історичну, архівознавчу, краєзнавчу, науково-довідкову літературу. Серед періодичних видань – газети та журнали, що виходили на територію Львівщини. Науково-довідковий апарат складається з опису документів, систематичного, тематичного, географічного, іменного каталогів, довідкової картотеки, автоматизованої бази даних. Сьогодні Державний архів Львівської області є одним із найбільших сховищ письмової бази джерел в Україні. Загальна довжина його стелажних полиць становить 34 279 лінійних метрів.

За роки існування Державним архівом Львівської області у співпраці з іншими архівними та науковими установами України підготовлено та видано десятки збірників документів та матеріалів з різних проблем історії та краєзнавства. Вперше у незалежній Україні Держоблархівом систематизовано та видано “Путівник по фондах Львівської та Дрогобицької обласних, міських, районних організацій Комуністичної партії України” (відповідальний упорядник Й. Л. Штатман). Переважна більшість описаних у ньому документів знаходилося на “спеціальному зберіганні” і тривалий час було недоступне широкому загалу дослідників. Працівники архіву проводять велику роботу з оприлюднення найцікавіших та суспільно значущих документів, що зберігаються у його фондах. У 2003 році видано збірку “Голгофа українського народу”, присвячену 70-річчю Голодомору в Україні 1932-33 років (автори В.В.Клювак, В.І.Куцинда), яка на Всеукраїнському конкурсі науково-методичних та науково-інформаційних робіт з архівознавство, документознавство, археографія за 2003 рік було відзначено другою премією. Також організовано низку виставок документальних матеріалів, підготовлено телевізійні репортажі та радіопередачі, оприлюднено десятки матеріалів у друкованих засобах масової інформації, проведено екскурсії архівом для різних категорій громадян, учнів та студентської молоді.

Архів виконує тематичні запити щодо листів установ та організацій, видає копії документів та архівні виписки, за заявами громадян наводить довідки соціально-правового характеру, зокрема нарахування зарплати, підтвердження стажу роботи, перебування на примусових роботах у Німеччині та Австрії під час Другої світової війни, про переселення у повоєнні роки українських сімей з інших держав в Україну, виконує запити іноземців з різних питань. У період державної незалежності архів надавав громадянам до 40 тисяч письмових довідок на рік (2006 року – 19800).

Керівники Держособлархіву, начальники його структурних підрозділів та працівники довідкового столу здійснюють щоденний особистий прийом громадян за встановленими графіками.