Фонди

Обсяг фондів:

5096 фондів, 2553853 од. зб. за 1772-2013 рр.,

7922 од. зб. науково-технічної документації за 1964-1985 рр.

6708 од. зб. кінодокументів за 1959–1986 роки.

42194 од.сб. фотодокументів за 1946-1993, 1999 р.

697 од. обліку фотодокументів за 1960-1995 рр.

Анотація складу фондів:

Документи архіву відображають історію економічного, політичного та культурного розвитку Львівської та колишньої Дрогобицької областей.

Архів зберігає документи державних та громадсько-політичних установ, організацій, підприємств та спілок, що функціонували у Львівській області у періоди Австро-Угорської монархії (1772-1918 рр.), Польської республіки міжвоєнного періоду (1918-1939 рр.), Української РСР (1939) ) -1941, 1944-1991 рр.), німецької окупації 1941-1944 рр. Під час Другої Світової війни. В останні роки архів комплектується документами установ, підприємств та організацій незалежної України.

Фонди установ періоду Австро-Угорщини містять інформацію про діяльність органів місцевого самоврядування, суду, прокуратури, поліції. Особливу цінність мають фонди Львівського магістрату, вищих навчальних закладів.

Серед рідкісних архівних джерел, які у держархіві: копії декретів австрійських імператорів; інструкції та розпорядження апеляційного трибуналу Галичини та Лодомерії (1787); копії указів австрійського імператора, розпоряджень Міністерства внутрішніх справ Австро-Угорщини, циркуляри Галицького крайового губернаторства, інші документи щодо скасування кріпосного права в Галичині та Лодомерії, скасування феодальних повинностей та відшкодування землевласникам пов’язаних із цим видатків (15); документи про організацію у Львові Національної гвардії (1848); про введення, а потім про відміну військового стану в Галичині у зв’язку з польським повстанням (1863–1864); документи, пов’язані із привілеями Львова за різні роки; веденням земельних книг магістрату (1788-1799); книга привілеїв, наданих польськими королями м. Самбора (1629–1669); рішення судів з адміністративно-господарських питань;); протоколи засідань та листування Львівського магістрату (1787-1798), Львівської міської ради (1849-1862); договори купівлі-продажу та здачі в оренду нерухомого майна; господарські книги міських маєтків Львова (1854); заповіти про встановлення права спадщини, визнання права власності на нерухоме майно тощо. (1849-1918).

Особливу цінність мають фонди Львівського воєводського управління та повітових староств, окружних судів та прокуратур, органів поліції довоєнної Польщі.

Змістові документи фондів Головного командування жандармерії у Львові, Львівського повітового командування жандармерії, Львівського окружного суду, Товариства з вивчення історії оборони Львова та південно-східних воєводств у 1918–1920 рр. (копії декретів Галицького революційного комітету Армії, звернення С. Петлюри, декрети ЗУНР, документи та звіти про бойові дії польських та українських військ, плани, карти військових операцій, щоденники, рукописи учасників бойових дій, фотографії, анкети, списки учасників українсько-польської війни ).

Унікальним є фонд Рудківського повітового комісаріату Української Народної Республіки (1918-1919).

Окрему групу цінних пам’яток складають конфіскати періодичних та інших видань 1918-1939 рр., документи засобів масової інформації та правоохоронних органів Польщі з питань, пов’язаних з Голодомором у РРФСР у 1932-33 рр., матеріали, що відображають процес становлення діяльності ОУН-УПА на території Львівської та Дрогобицької областей.

Фонди установ та організацій періоду нацистської окупації збереглися частково: серед них фонди губернаторства дистрикту Галичини, Львівського та Дрогобицького окружних староств, Львівського міського староства, Команди української поліції у Львові, біржі праці, Бюро з вербування населення на роботи до Німеччини тощо.

Фонди радянського періоду містять документи органів державної влади та їх структур, обласних судів та прокуратур, підприємств, організацій, установ, навчальних та науково-дослідних установ, творчих спілок, документи Управлінням СБУ у Львівській області (фільтраційні справи на громадян Львівської та Дрогобицької областей, вивезених на примусові роботи до Німеччини в 1941–1944 рр., закриті архівні кримінальні справи репресованих громадян), документи про взаємну евакуацію українського та польського населення відповідно до договору між Урядом УРСР та Польським Комітетом Національного Визволення від 9 вересня 1944 р., а також інших угод (1944-1948, 1951) і т.д.

Архів зберігає документи обкомів партії та партійних організацій Львівської та Дрогобицької областей, комсомольських організацій та профспілок за 1939-1941, 1944-1991 рр.

Фонди періоду незалежної України містять переважно документи ліквідованих підприємств, установ та організацій різних форм власності.

Серед фондів особистого походження, що зберігаються в архіві – фонди бібліографа І. Калиновича, письменника В. Гжицького, композитора О. Кос-Анатольського, вченого-електротехніка Г. Сокольницького, філолога М. Рудницького, професорів Львівського університету Л. Фінкеля, В. Брухнальського. композитора В. Івасюка, письменника М. Далекого, історика М. Кордуби, польського політичного діяча.