Categories
Новини

ЛЬВІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ РАДІО У МІЖВІЙНИЙ ПЕРІОД (20-ти – 30-ти роки ХХ ст.)

2009 року Львівське обласне радіо відзначає свій 70-річний ювілей. Але архівні матеріали свідчать про те, що витоки цього наймасовішого та одного з найпопулярніших засобів суспільної комунікації на Львівщині сягають ще 20-х років ХХ століття. Наше невелике дослідження не претендує на наукове вичерпування, оскільки його основу становили лише матеріали, якими володіє Державний архів Львівської області, але […]

Categories
Новости

ЛЬВОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ РАДИО В МЕЖВОЕННЫЙ ПЕРИОД (20-ТИ – 30-ТИ ГОДЫ ХХ СТ.)

В 2009 году Львовское областное радио отмечает свой 70-летний юбилей. Но архивные материалы свидетельствуют о том, что истоки этого самого массового и одного из самых популярных средств общественной коммуникации на Львовщине уходят еще в 20-е годы ХХ века. Наше небольшое исследование не претендует на научное исчерпывание, поскольку его основу составили только материалы, которыми владеет Государственный […]

Categories
Новини

ЛЬВІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ РАДІО У 40-Х – 60-Х РОКАХ ХХ СТ.

Цікавих для широкого загалу документів 30-40 років надійшло до архіву мало. Але відомо, що під час німецької окупації Львівське радіо працювало і до нас дійшли програми його передач на 10, 13, 19, 20 вересня 1941 та 7, 8, 9, 10 січня, 8, 9 лютого 1942 року. Час роботи – з 0800 до 0200 українською, польською, […]

Categories
Новости

ЛЬВОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ РАДИО В 40-Х – 60-Х ГОДАХ ХХ СТ.

Интересных для широкой публики документов 30-40 лет поступило в архив мало. Но известно, что во время немецкой оккупации Львовское радио работало и до нас дошли программы его передач на 10, 13, 19, 20 сентября 1941 и 7, 8, 9, 10 января, 8, 9 февраля 1942 года. Время работы – с 0800 до 0200 на украинском, […]